Loading...

BADANIE 360 STOPNI (360 INDICATOR)

360 Indicator (ocena pracowników 360 stopni) to anonimowa diagnoza on-line poziomu kompetencji pracowników w wybranych obszarach tak w postrzeganiu przez otoczenie (przełożonego, współpracowników), jak i osobę, której dotyczy badanie.

Raport z badania 360 (360 Indicator) odzwierciedla, jak bardzo postrzeganie siebie w danym obszarze jest spójne z tym, jak widzą daną osobę inni, by na tej podstawie móc wesprzeć daną osobę w rozwijaniu kompetencji i stawaniu się liderem w swojej dziedzinie.

Powyższą analizę wspiera raport z badania D3 & BAI: zachowania + motywacje, dzięki czemu możemy zdiagnozować nie tylko jak, ale i dlaczego tak a nie inaczej możesz być postrzegany przez zespół oraz które zachowania warto wzmocnić, jaką strategię współpracy przyjąć, aby stawać się coraz skuteczniejszym liderem dla zespołu = wywierać pozytywny wpływ na zespół.

Punktem wyjścia analizy skuteczności liderskiej jest model LPI (Leadership Performance Indicator), który określa 5 obszarów definiujących skutecznego lidera, skupiając się na pozytywnych aspektach zachowań:

  • Bycie przykładem
  • Wspieranie w wykorzystaniu potencjału
  • Szczere docenienie
  • Dbanie o porozumienie wokół wspólnych celów
  • Nastawienie na ciągły rozwój

Analizując informacje pozyskane w badaniu LPI 360, diagnozujemy:

  • Poziom korzystania z zachowań liderskich (które obszary już dziś są mocną stroną lidera, a które warto rozwijać aby osiągać jeszcze lepsze rezultaty).
  • Wpływ, jaki lider wywiera na pracowników – jak bardzo inspiruje do tego, żeby pracownicy osiągali więcej niż to, czego się od nich oczekuje.

Świadomość siebie, którą pozyskujemy, analizując raport D3&BAI (rozumienie swoich zachowań, wartości, motywacji) i 360 Indicator (rozumienie postrzegania moich zachowań przez innych oraz wpływu jaki wywierają na innych) jest kluczowa do wzmacniania uważności na innych, stawania się coraz to skuteczniejszym liderem i budowania konkurencyjności organizacji (na podstawie wniosków z badania Harvard University, styczeń 2018).

Chcesz porozmawiać, dowiedzieć się więcej ? Skontaktuj się z nami!

Uprawnienia do korzystania z narzędzia 360 Indicator™ posiadają tylko certyfikowani konsultanci

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami. Zapraszamy

ZADZWOŃ /508 250 422/ LUB WYPEŁNIJ FORMULARZ