Loading...

DISC SALES ASSESMENT® - diagnozuje potencjał Osobowościowy i Sprzedażowy

Najbardziej skutecznymi sprzedawcami są te osoby, które naprawdę rozumieją ludzkie zachowania i potrafią nie tylko przewidzieć reakcję, lecz również dostosować własne zachowanie do zachowania klienta - tak wskazują wyniki badań.

Skuteczni sprzedawcy są świadomi własnych mocnych stron oraz ograniczeń i szybko rozpoznają mocne strony, ograniczenia, potrzeby oraz preferencje klientów.

W sprzedaży liczą się informacje! Każdy, kto sprzedaje, czy obsługuje klienta, robi to w inny sposób. Poznanie własnego stylu sprzedaży, mocnych stron i potencjału, który w nas jest, to klucz do osiągania najlepszych wyników!

TEST KOMPETENCJI I RAPORT TO INFORMACJE O:

  • Indywidualnym stylu współpracy z klientem
  • Mocnych stronach w komunikacji i obszarach do rozwoju
  • Wewnętrznym motywacjach
  • Sprawdzone metody – zgodne z naturalnym stylem sprzedaży/obsługi klienta) dla podniesienia efektywności sprzedaży
  • Informacje, jak rozpoznawać style DISC u klientów i jak najefektywniej sprzedawać różnym typom klientów

Test DISC Sales posiada istotne informacje dla szefa zespołu sprzedaży:

  • Jakiej motywacji potrzebują osoby o konkretnym stylu sprzedaży, aby osiągać jeszcze lepsze efekty
  • Szczegółowe sugestie, jak najlepiej motywować i zarządzać osobami posiadającymi określony styl sprzedaży DISC.

Pobierz przykładowy raport:

POBIERZ

DOŚWIADCZENIE POKAZUJE NAM, IŻ DOBRZE DZIAŁA CAŁY PROCES, KTÓRY REKOMENDUJEMY:

  • 1. ETAP: diagnozy potencjału sprzedażowego /wypełnianie testu on – line, otrzymanie indywidualnego raportu w pdf/
  • 2. ETAP: sesja informacji zwrotnej z certyfikowanym konsultantem D3 Assesment, trwa około 1h (możliwa przez skyp)

A co na sesji? Omówienie szczegółowego raportu po badaniu ( który w formie pdf – uczestnicy otrzymują). Diagnoza uzyskana dzięki temu testowi pozwala zobaczyć, jakie są zasoby oraz podjąć konkretne działania skoncentrowane na wzmocnieniu mocnych stron oraz wypracowaniu planu działania, w ramach którego Klient będzie pracował nad umiejętnościami, zachowaniami, które w konsekwencji przełożą się na lepsze wyniki sprzedażowe i satysfakcję z pracy. Informacja zwrotna zawsze uwzględnia kontekst czyli stanowisko/rolę jaką pełni dana osoba w organizacji.

  • 3. ETAP: warsztat dla zespołu sprzedażowego na bazie metodologii DISC ASSESMENT

Celem warsztatów jest poznanie przez uczestników swojego indywidualnego stylu funkcjonowania i jego wpływu na realizację procesu sprzedaży, rozwój relacji i współpracę z klientem.

Podczas warsztatu uczestnicy poznają swój potencjał, na każdym etapie sprzedaży (od przygotowania i nawiązania kontaktu, aż po kontynuowanie współpracy). Będą potrafili umiejętnie rozpoznać styl funkcjonowania swoich klientów, a przez to adekwatnie odpowiadać na ich potrzeby i motywacje.

Będą wiedzieć w jaki sposób osiągać jeszcze lepsze wyniki, odpowiadając na potrzeby klienta, wykorzystując swoje mocne strony i w sposób zgodny ze swoim własnym stylem zachowania.

DISC D3™ W PRAKTYCE – W JAKICH PROCESACH HR PRZYNOSI KORZYŚĆ?

Rekrutacja i wdrażanie nowych pracowników
Wynik badania jest wsparciem przy podejmowaniu decyzji rekrutacyjnych. Rozpatrujemy go pod kątem dopasowania do stanowiska pracy, do zespołu, kultury organizacyjnej oraz efektywności współpracy z przełożonym.
Budowanie efektywnych zespołów
Kompleksowa analiza kompetencji, talentów, ograniczeń, ról zespołowych i wewnętrznych motywatorów pomaga maksymalnie efektywnie podzielić zadania i odpowiedzialności w zespołach, zwiększyć motywację pracowników, niwelować konflikty, usprawnić komunikację oraz namierzyć i uwolnić ukryty potencjał. Na podstawie diagnozy D3 Disc Assesment tworzymy Mapę całego Zespołu, która jest doskonałym narzędziem strategicznym w rękach Lidera Zespołu ale również dla całego zespołu jest kluczem do efektywnej współpracy.
Sukcesja i planowanie strategiczne
Diagnoza kompetencji i potencjału zasobów ludzkich na kluczowych stanowiskach jako punkt wyjścia przy planowaniu strategii rozwoju organizacji w długofalowej perspektywie.
Narzędzie wspierające pracę menedżerów
Badanie jest w swojej naturze proste do zrozumienia, również przez osoby spoza działu HR. Menadżerowie otrzymują informacje o tym, jak na co dzień pracować z poszczególnymi pracownikami, jak uruchomić ich wewnętrzną motywację, jak skutecznie komunikować swoje oczekiwania, delegować zadania, egzekwować wyniki od osób o różnych profilach osobowościowych, co może być „punktem zapalnym” i jak  przeciwdziałać konfliktom.
Przywództwo
Określa mocne strony w byciu liderem i obszary do rozwoju. Potencjał liderski na poziomie; Oddziaływania ⇔ Kierowania ⇔ Przeprowadzania Procesu ⇔ Dbania o Szczegóły ⇔ Tworzenia ⇔ Wytrwałości ⇔ Relacyjności.
Diagnoza potrzeb szkoleniowych/ rozwojowych
Badanie pozwala określić mocne strony pracownika przy jednoczesnym wskazaniu potencjalnych obszarów do rozwoju, w których pracownik może potrzebować wsparcia, aby utrzymać lub podnieść swoją efektywność. Wynik badania pomaga określić ścieżkę rozwoju dla danego pracownika, prawdopodobieństwo tego, jak bardzo sprawdzi się np. na stanowisku managerskim lub w jakich obszarach warto daną osobę rozwijać, aby czuła, że wykorzystuje się jej talenty, prowadzi się ją w zgodzie z jej potencjałem.

Uprawnienia do korzystania z narzędzia DISC SALES™ posiadają tylko certyfikowani konsultanci

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami. Zapraszamy

ZADZWOŃ /508 250 422/ LUB WYPEŁNIJ FORMULARZ