Loading...
09.10.2020, 15:18

„SILNY I ODPORNY PSYCHICZNIE LIDER oraz SIŁA RÓŻNIC W ZESPOLE” – jak wzmocnić siebie i swój zespół w czasie transformacji ?

2 dni intensywnej pracy z Liderami z branży lotniczej w obszarze odporności psychicznej i budowania zespołu w czasie nieustających zmian i dużej niepewności.

2 dni intensywnej pracy z Liderami z branży lotniczej w obszarze odporności psychicznej i budowania zespołu w czasie nieustających zmian i dużej niepewności.

Trening rozwija kompetencje szczególnie potrzebne menedżerom i liderom, dla których efektywne działanie w każdych warunkach, to podstawa wpływu i skuteczności.

Siła i Odporność Psychiczna Lidera jest kluczowa, bowiem on wpływa swoją postawą, nastawieniem na swoich ludzi … a od ich efektywności działania zależą rezultaty!

W trakcie warsztatów została wypracowana m.in. STRATEGIE ROZWIJANIA ODPORNOŚCI W Swoim ZESPOLE I ORGANIZACJI. Było bardzo praktycznie, narzędziowo i energetycznie ! Działo się !

Praca warsztatowa poprzedzona diagnozą MTQ – 48 ( badającą siłę i odporność psychiczną indywidualną i zespołową) oraz diagnozą D3 DISC Assesment. Pracowaliśmy na rzeczywistych wynikach całego zespołu ! Była moc !

Warsztaty są prowadzone w oparciu o uzyskane wyniki przeprowadzonych wcześniej diagnoz: diagnozą MTQ – 48 ( badającą siłę i odporność psychiczną indywidualną i zespołową) oraz diagnozą D3 DISC Assesment, trafiając w samo sedno – są maksymalnie użyteczne dla uczestników warsztatów i organizacji.

05.09.2020, 15:16

„ SILNY I ODPORNY PSYCHICZNIE LIDER” - prelekcja dla przedsiębiorców – spotkanie BCC- Busines Center Club – Loży Rzeszowskiej

Teraz w świecie opatrzonym dużą zmiennością, niepewnością jak nigdy dotąd - o sukcesie danej osoby, organizacji decydują indywidualne predyspozycje osobowościowe liderów oraz pracowników …

Jakie zatem kompetencje są i będą wymagane od liderów aby:

- osiągać rezultaty biznesowe oraz

- efektywnie zarządzać pracownikami, którym podobnie jak wielu menedżerom towarzyszy poczucie zagrożenia i niepewności ?

A mowa o SILE I ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ … i o tym mówiła Sabina Kamińska w trakcie swojej prelekcji …

10.12.2019, 18:16

„WZMACNIANIE ZESPOŁU” W SYTUACJI KRYZYSU”

„… jedyną stałą w biznesie jest ZMIANA …..”

Kiedy K. Darwin stwierdził; „…przetrwa nie ten najinteligentniejszy, nie ten najsilniejszy, ale ten kto najlepiej przystosuje się do ZMIANY …” – z powodzeniem mógł wówczas mieć na myśli dzisiejsze Organizacje….

Skuteczne zarządzanie zmianą zaczyna się od zarządzania sobą w zmianie tj. od zaakceptowania swojego uczestnictwa w niej ! I co najlepsze nie ma tu drogi na skróty!

Wie o tym nasz klient – światowy gigant w branży FMCG, dla którego pracowaliśmy w ostatnich tygodniach..

W trakcie warsztatów Liderzy pracowali m.in. nad aspektami:

- co w tej zmianie jest dla mnie ważne i na co chcę oddziaływać ?

- przyjrzenie się jakie emocje ta zmiana we mnie porusza ….. ponazywanie ich…

- wypracowanie strategii radzenia sobie ze zmianą ...

To wymagało odwagi !!! Dziękuję za ogromne zaangażowanie, otwartość ! Trzymam kciuki za dalsze działania !

Po co powyższe doświadczenie ?

Ludzie są różni i różnie reagują na zmiany … od gotowości … po lęk ….

Jedni będą czekać na nowe wyzwania, inni będą szukać poczucia bezpieczeństwa, jeszcze inni będą chcieli możliwie dużo informacji o tym, na czym zmiana będzie polegać „Jaka będzie ich nowa rola?”, „Z czym się dla nich ta zmiana będzie wiązała …”

Jako Lider ;

- Przyjrzyj się jakich ludzi masz w zespole

- Czego mogą potrzebować aby zaadoptować się do zmiany? Zareaguj na te potrzeby !

- Dostosuj strategię wprowadzenia zmiany do profilu osobowościowego pracowników

- Jeżeli to Ty nie jesteś inicjatorem zmiany, zadbaj o to, aby najpierw samemu czuć się komfortowo na myśl o zmianie, rozumieć nową sytuację zanim zakomunikujesz ją zespołom !! Sam musisz uwierzyć w sens zmiany, aby uzyskać zaangażowanie pracowników!!

- Informuj pracowników o zmianach, nie zakładaj, że wiedzą co się dzieje, nie każ im się domyślać ….

- pozwól pracownikom poczuć się uczestnikami tej zmiany !!! Daj im przestrzeń na zadawanie pytań i dzielenia się wątpliwościami. To ważny element całego procesu.

10.12.2019, 15:13

KOFERENCJA HR - G2A ARENA – największe spotkanie praktyków HR w południowo – wschodniej Polsce

I my tam byliśmy … Sabina Kamińska w trakcie swojego wystąpienia mówiła: „Jak budować zaangażowanie i chęć do pracy i współpracy” – o 6 motywacjach, za którymi stoją konkretne strategie działania” -model D3 DISC/VALUE/TEAMS/BAI

- Pamiętaj o tym, że ludzie są różni

- Pracownicy są już wewnętrznie zmotywowani. Skuteczną strategią na efektywną współpracę będzie poznanie co motywuje daną osobę i stworzenie jej warunków, w których jej główne potrzeby będą zaspokojone …

- Mądrością menedżera jest stworzyć profil motywacji pracownika i znaleźć złoty środek między potrzebami pracownika, swoim stylem współpracy i możliwościami, jakie daje firma

10.11.2019, 15:11

„Budowanie Kultury Zdrowej Komunikacji w Zespołach”

Zaraz, zaraz zaczynamy !!! Startujemy ! Dzień drugi „Budowanie Kultury Zdrowej Komunikacji w Zespołach” ! Będzie się działo !!! Jest moc i energia !!

09.09.2019, 14:09

PROGRAM „EFEKTYWNY MENEDŻER”

Dzisiejszy menedżer jest w ciągłej, ekscytującej podróży.... Wyznacza jej kierunek i przewodzi innym ...

Wystartowaliśmy z kolejną edycją "Efektywnego Menedżera" - w programie rozwoju kompetencji menedżerskich i liderskich.

Formuła in company !!

Rozwój to proces .... wówczas są efekty - tak mówią nam nasze wieloletnie doświadczenia w pracy z ludźmi.

Program poprzedzony jest indywidualną diagnozą mocnych stron w byciu liderem - fantastycznym narzędziem D3/DISC/TEAMS/Value/BAI, które pokazuje:

- POTENCJAŁ: W których obszarach tkwi Twój potencjał? Jakie unikalne wartości wnosisz do zespołu? Dzięki jakim Twoim kompetencjom, zespół ma szanse efektywnie realizować cele? Jak rozwijać Twój potencjał, by osiągać jeszcze lepsze wyniki?

- MOCNE STRON W BYCIU LIDEREM na poziomie: oddziaływania, kierowania, prowadzenia procesu, relacyjności

- CODZIENNĄ WSPÓŁPRACĘ: Jak dobierasz argumenty w rozmowie? Czym się kierujesz podejmując decyzje? Jak naturalnie reagujesz na zmianę i jak ją komunikujesz innym? Jaki masz naturalny styl pracy, zachowania – na co dzień i w stresie oraz jak go mogą odbierać inni? Dlaczego z jednymi w zespole może Ci się bardzo dobrze współpracować a praca z innymi może być wyzwaniem?

- Jak będziesz wspierał sam siebie i swoich współpracowników w tej ekscytującej podróży ?

Teraz przed nami 3 dni wartościowych i energetycznych warsztatów, obfitujących w wiele sprawdzonych narzędzi do efektywnego zarządzania zespołem

A co później ?

Trening, trening stosowania poznanych narzędzi

Po co ?

aby wdrożyć w praktykę - to czego się nauczyliśmy z sukcesem a przede wszystkim ze spójnością swojego naturalnego potencjału liderskiego i praktykowanych działań. I aby widzieć efekty i cieszyć się z nich :)

START, RADOŚĆ i FLOW !!! Jest !!!

NASZA PRACA I PASJA!

09.08.2019, 15:04

FACYLITACJA – GENEROWANIE KREATYWNYCH ROZWIĄZAŃ

"W przeszłości praca opierała się na sile mięśni, teraz opiera się na sile umysłu ale w przyszłości będzie w niej chodzić o serce"- Minouche Shafik z London School of Economics.

15 osób z Zarządu + 13 osób z operacji pracowało przez 2 dni nad priorytetami strategicznymi 2020 Jak ważne aby przy takich działaniach angażować przedstawicieli różnych obszarów firmy ...

PO Co ?

- aby poszerzyć perspektywę

- wypracować jak najbardziej spójne rozwiązania

- angażować ludzi, bo tylko zaangażowanie ludzi w prace projektowe, poznanie ich perspektywy pozwoli być projektem "firmowym" wdrażanym w całej organizacji z sukcesem :)

Jak ?

- z wielką pasją

- z wielką energią

- konstruktywnie i merytorycznie


 

10.08.2019, 16:03

"MOC KOMUNIKACJI I BUDOWANIE RELACJI" - warsztaty

"Największe osiągnięcia ludzkości powstały dzięki ROZMOWOM. A jej największe niepowodzenia są skutkiem BRAKU ROZMOWY….Wszystko, co musimy zrobić, to upewnić się, że wciąż ROZMAWIAMY..." Stephen Hawking

I jak to robić skutecznie ? Tego uczyliśmy się, doświadczaliśmy i przede wszystkim trenowaliśmy na warsztatach "MOC KOMUNIKACJI I BUDOWANIE RELACJI" dla zespołu kancelarii prawnej

15 prawników zmierzyło się z tematami:

- co zrobić aby zwiększyć swą uważność i skuteczność w rozmowach z klientami, kontrahentami, szefami , kolegami i koleżankami z zespołu

- jak przekazywać konstruktywną informacje zwrotną aby w konsekwencji wzmacniała relację z klientem oraz budowała współpracę w zespole

- w jaki sposób zadawać pytania prowadzące do rozwiązań, angażujące do działania, budujące dobry kontakt

Wartość dodana dla Zespołu:

- wzmocnienie spójności Zespołu opartego na współpracy i budowaniu wzajemnego zaufania

- wzmocnienie umiejętności efektywnej komunikacji i skutecznej współpracy w oparciu o lepsze poznanie siebie i innych członków zespołu

Pamiętajmy, że dobrze poprowadzona rozmowa może zdziałać cuuuuda ...... Rozmowa to najskuteczniejsze i najszybciej działające narzędzie w biznesie mogące spowodować pożądany efekt ... o ile zostanie dobrze przygotowana i poprowadzona, z dużą uważnością na drugiego człowieka ....

05.07.2019, 15:01

„BUDOWANIE ZESPOŁU I EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY” - dla Zespołu w branży lotniczej

Za nami pierwszy etap wzmacniania kompetencji współpracy a co za tym idzie praca nad wykorzystaniem pełnego potencjału zespołu do wzrostu efektywności Najwyższy poziom zarządzania i korzystanie z wiedzy i doświadczenia zespołu jest możliwe gdy zrobimy "klatkę stop" i przyjrzymy się:

 • Co działa?
 • Za co siebie doceniamy?
 • Co jest dla nas wyzwaniem i jak możemy się do realizacji tego wyzwania przygotować ?

Praca z misja i wizją , ustalanie celów strategicznych, wspieranie wypracowanym Kodeksem Współpracy po to, aby wyróżnić się na rynku i wzmacniać swoja pozycję. Cieszymy się, że możemy wspierać Zespoły, ich członków, Liderów w ich drodze na szczyt !!! Nasza PRACA i PASJA !

22.06.2019, 09:30

„PRZYWÓDZTWO W AKCJI”

Różni ludzie, różne branże ale rozterki menedżerskie podobne ... Jak łączyć kompetencje techniczne z kompetencjami miękkimi ?

 • pokazujemy jak prowadzić rozmowy motywujące i angażujące do działania
 • jak swoją postawą zachęcać do działania a nie zniechęcać
 • nazywamy wyzwania i wypracowujemy strategię ich realizacji

Na swoich warsztatach wykorzystujemy gry symulacyjne aby nasi uczestnicy mogli przetrenować rozwijane umiejętności w symulowanym środowisku Bardzo ciekawe, wartościowe wnioski, pomysły do wdrożenia w praktyce a wszystko w doskonałej atmosferze, sprzyjającej rozwojowi !

20.06.2019, 14:56

„Kompetencje lidera - jak budować zaangażowanie pracowników"!

MOC, ENERGIA I FLOW !!!

Kolejna edycja 2 - dniowego warsztatu " Kompetencje lidera - jak budować zaangażowanie pracowników"!

4 dni, 2 grupy szkoleniowe i 30 zaangażowanych menedżerów !!!

Wielką satysfakcją jest widzieć efekty swojej pracy !!! Stawiamy na efektywność procesów rozwojowych !! Za tym idzie też spójność programów i ich wdrożenie na wszystkich szczeblach zarządzania !!!

15.05.2019, 10:51

"Kompetencje Lidera - jak budować zaangażowanie pracowników"

Wszystko gotowe .. zaraz startujemy !!! 2 dzień warsztatów "Kompetencje Lidera - jak budować zaangażowanie pracowników" w ramach programu rozwojowego w formule in Company !! Jest moc, jest frajda, jest radość !!! Wspaniałą sprawą jest móc towarzyszyć w rozwoju innym i widzieć jak wkraczają na wyższy poziom kompetencji liderskich !!! A dzisiaj tyle będzie się działo ....!!02.04.2019, 14:49

„Efektywność osobista – jak zarządzać sobą w czasie”

Miniony tydzień zdecydowanie należał do Efektywności Osobistej - Jak zarządzać sobą w czasie ?
Bowiem... nie ma nic łatwiejszego niż być stale zajętym... i nic trudniejszego niż być efektywnym....

4 dni pracy w formule in - company, 1 Klient = 1 Firma, 4 grupy szkoleniowe, 3 miasta, ponad 60 zadowolonych uczestników !!!

Jest satysfakcja i frajda jak czuć flow na sali szkoleniowej!!!

Nasza praca i pasja!!!

Tak zamykamy miniony tydzień i udajemy się na majówkę !! Udanego odpoczynku życzymy naszym uczestnikom, klientom, przyjaciołom, znajomym i sympatykom!!!10.02.2019, 11:25

"DELEGOWANIA ZADAŃ Z ELEMENTAMI PRZYWÓDZTWA SYTUACYJNEGO "

Za nami 2 dni bardzo intensywne , udane i za krótkie zdaniem uczestników kolejnej edycji warsztatów z "DELEGOWANIA ZADAŃ Z ELEMENTAMI PRZYWÓDZTWA SYTUACYJNEGO " wg Kena Blancharda". 15 menedżerów odważnie zmierzyło się m.in z poniższymi obszarami;

 • rola lidera angażującego swoją postawą swój Zespół do efektywnego działania
 • delegowanie zadań w taki sposób aby, pozyskać zaangażowanie i odpowiedzialność pracowników - jak to robić ?
 • feedback - dlaczego jest tak ważny przy prowadzeniu Zespołu, zarządzaniu pracownikami?

Gratulujemy odwagi, dociekliwości i kreatywności w rozwijaniu się!!!

09.01.2019, 15:37

FOLLOW UP - czyli wzmocnienie efektów po szkoleniu

Pracowity styczeń trwa. W dniu dzisiejszym sesja FOLLOW UP - czyli wzmocnienie efektów po szkoleniu

 • KIEDY robimy sesję FOLLOW UP ? - do 3 miesięcy po szkoleniu
 • PO CO ? - aby:
  • podtrzymać zaangażowanie uczestników w zmianę nawyków
  • wzmocnić i utrwalić efekty szkolenia
  • omówić doświadczenia w stosowaniu nowych umiejętności
  • w praktyce – dokonać analizy napotkanych trudności i wygenerować najlepsze rozwiązania
 • JAK ? - interaktywnie, twórczo, odważnie, konstruktywnie

To niesamowita frajda towarzyszyć liderom w zbieraniu doświadczeń i w podróży do przywództwa !! Dbamy o spójny proces w ROZWOJU PERSONELU

05.01.2019, 12:10

„ZARZĄDZANIE SOBA W CZASIE” – warsztat dla zespołu kancelarii prawnej

„Nie chodzi o to, aby robić wszystkie rzeczy we właściwy sposób. Chodzi przede wszystkim o to, aby robić właściwe rzeczy”. Myśl Peter'a Drucer'a przyświecała nam podczas całodniowych warsztatów... BOWIEM… Nie ma nic łatwiejszego niż być stale zajętym i nic trudniejszego, niż być efektywnym...

 • Jak ustalać cele aby motywowały Cię do działania?
 • W jaki sposób kierować swoja pracą i zadaniami aby czerpać z nich jak największą radość ?
 • Jak sobie radzić z dystraktorami – pożeraczami czasu, co może zakłócać Twoje efektywne funkcjonowanie ?
 • W jaki sposób ustalać priorytety i planować działania?
 • Jakie sprawdzone techniki mogą Ci w tym pomóc ?
 • Jak się ma POMIDOR POMIDOR do efektywności osobistej ?

.... i wiele innych kwestii

05.12.2018, 13:07

Spotkanie COACHING CAFE – w ramach ICF

COACHING CAFE - JAK? świątecznie, nastrojowo, refleksyjnie ...

POINTS OF YOU - PO CO? by zyskać nowy, dotychczas nie dostrzegany punk widzenia... 

Z KIM? ze wspaniałymi ludźmi pragnącymi dalszego rozwoju... chwilowego zatrzymania się... poszerzenia perspektywy...05.10.2018, 13:04

WZNOSIMY SIĘ NA CO RAZ WYŻSZY POZIOM UMIEJĘTNOŚCI LIDERSKICH – w ramach programu rozwojowego dla menedżerów w branży lotniczej

Intensywnie pracujemy i wznosimy się na co raz wyższy poziom umiejętności liderskich Jest bardzo odważnie, kreatywnie, rozwojowo !!! Uwielbiamy taką energię na sali!!!

>

05.10.2018, 13:02

„Delegowanie zadań z elementami Przywództwa Sytuacyjnego wg Kena Blancharda”

Zaraz startujemy !!! II dzień warsztatu „Delegowanie zadań z elementami Przywództwa Sytuacyjnego wg Kena Blancharda” w ramach Programu Rozwojowego „Efektywny Menedżer” Jest moc !! NASZA PRACA I PASJA!09.11.2020, 10:59

Nagrania

Jeśli chcesz posłuchać krótki wycinek prelekcji z konferencji o skuteczności liderskiej kliknij link:

https://drive.google.com/file/d/1ePwbS2EOIWduzNGQ1rAOY2okB2pYo4IV/view?usp=drivesdk

Jeśli chcesz posłuchać wycinek z konferencji o diagnozie kompetencji oraz dowiedzieć się jak działają poszczególne style osobowości w sytuacjach kryzysowych oraz co to jest mapa zespołu kliknij link:

https://www.youtube.com/watch?v=0t-dA0izzWg&t=2377s&fbclid=IwAR0qTuw9qmSjZ67eQs-FmhRZUdpoaYb_75wwyH0m1sG1bdF9uiOYilMVWRc

18.08.2018, 10:58

ZASADY FAIR PLAY, ZDROWA RYWALIZACJA, WYTRWAŁOŚĆ W DZIAŁANIU, WSPÓLNE ŚWIĘTOWANIE SUKCESÓW

ZASADY FAIR PLAY, ZDROWA RYWALIZACJA, WYTRWAŁOŚĆ W DZIAŁANIU, WSPÓLNE ŚWIĘTOWANIE SUKCESÓW .... ????????????to tylko niektóre wspólne elementy łączące biznes z golfem !!! 
Było, działo się i my też tam byliśmy !!! 
???? Tym razem jako jeden z partnerów wspierających to fantastyczne wydarzenie !!! Wspaniali Ludzie, cudowna atmosfera, angażujący sport, piękna pasja !!! Przy okazji sami rozwijaliśmy nowe umiejętności ????????
Dziękujemy BCC Loży Rzeszowskiej za zaproszenie

10.06.2018, 16:20

START,FLOW I RADOŚĆ !!! Czyli 3 kluczowe etapy pracy trenerskiej

Budowanie efektywnych Zespołów w formule in - company dla Zespołów inżynierów w branży drogowej :)
Wielką przyjemnością jest towarzyszenie naszym uczestnikom w procesie rozwojowym !!!

20.05.2018, 16:17

Warsztaty w Programie Rozwojowym dedykowanym inżynierom

Jak było ? Rozwojowo, odważnie, kreatywnie ???????? 
Eksplorujemy aby zrozumieć sedno współpracy, relacji i komunikacji .
Po co ? Dbamy o rozwój zaangażowanych i efektywnych Zespołów 
????????

10.05.2018, 16:14

„Budowanie Zespołu oraz efektywnej współpracy" dla Zespołu Kancelarii Prawnej .... Była moc i zaangażowanie ????♥️

Jaki Zespół tworzymy ? Każdy z nas jest inny i to stanowi naszą siłę :) - siłę całego Zespołu !!! Jakie są mocne strony naszego Zespołu ? Jakie są wyzwania ? Co konkretnie możesz dać z siebie Zespołowi, Klientom, aby nadać szczególne znaczenie Waszej współpracy ?

"Nikt nie zagwiżdże symfonii. Do tego potrzebna jest orkiestra." H.E. Luccock

27.04.2018, 16:06

O osiąganiu niezwykłych rezultatów przy jednoczesnym docenieniu indywidualnego wkładu i wartości wszystkich zaangażowanych osób

Jak zbudować spójny i skuteczny Zespół ?

BYŁO, DZIAŁO SIĘ ???? dla Młodego, zaangażowanego Zespołu Prawnego.

15.03.2018, 16:03

Facylitacja

Sesja facylitacji w ramach prowadzonego programu rozwojowego dla naszego klienta – inżynierów w branży drogowo – mostowej.

Szkolenie oparte o moderowaną pracę grupową oraz techniki facylitacji koncentrujący się na zdiagnozowaniu wyzwań w obszarze zaangażowania i zatrzymania najlepszych potencjałów w Firmie.

Warsztat prowadzony przez facylitatorów koncentrujący się na rozwiązaniu problemów poprzez dostarczenie metod i technik, które pobudzają potencjał grupy.

19.01.2018, 15:58

G2A Arena KONFERENCJA: „SZANSE I WYZWANIA DLA OBSZARU HR „

PRELEKCJA: „ JAK WYKORZYSTAĆ DIAGNOZĘ KOMPETENCJI W KREOWANIU ŚCIEŻEK KARIER, ZARZĄDZANIU TALENTAMI, REKRUTACJI, BUDOWANIU EFEKTYWNYCH ZESPOŁÓW”

Dziękujemy za Państwa obecność, zaangażowanie i pasje do HR !!!
 

Poniżej pytania, na które uczestnicy konferencji mogli sobie odpowiedzieć po prelekcji ????


 

 • Jakie Lider, Menedżer, Przywódca powinien stworzyć warunki aby ludzie chcieli w pełni uruchomić swój potencjał i aby czuli, że praca, daje im poczucie spełnienia ?

 • Skuteczny Lider ... czyli jaki ? Jakie kompetencje powinien mieć "Lider Przyszłości" ?

 • Jak zaangażować menedżera by potrafił zaangażować zespół ?

 • Z jakiego powodu część ludzi, wychodząc z tego samego spotkania jest zmotywowana do działania a część wręcz przeciwnie ?

 •  Czy możemy przewidzieć efektywność pracownika i całego zespołu ?

15.12.2017, 15:35

G2A Arena Śniadania Biznesowe - PRELEKCJA „LUDZIE SĄ KLUCZEM DO SUKCESU”

Jak było ???
Inspirująco, biznesowo, świątecznie
i prezentowo
Była Moc ????????

O CZYM BYŁA MOWA, M.IN. ?

????Jak dobrać do zespołu ludzi, którzy będą chcieli pracować na wspólny sukces?
????Z jakiego powodu, z jednymi w zespole bardzo dobrze Ci się współpracuje a praca z innymi, mimo Twoich największych wysiłków, jest prawdziwym wyzwaniem?
????Co zrobić, aby utrzymać zaangażowanie poszczególnych członków zespołu?
????Jak rozwijać potencjał, by osiągać jeszcze lepsze wyniki?
????Jak być dla nich liderem, przy którym będą chcieli być coraz lepsi ?

????????Jakie są Twoje mocne strony, co wzmacnia Cię w roli menedżera, lidera, przywódcy oraz buduje Twój autorytet w oczach zespołu, a nad czym warto popracować i co udoskonalić, aby rosła Twoja skuteczność, a dla innych współpraca z Tobą była inspiracją do działania i rozwoju

25.10.2017, 15:28

IV OGÓLNOPOLSKIE FORUM APLIKANTÓW RADCOWSKICH

I PRELEKCJA: „ZNACZENIE EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA CZASEM W CODZIENNEJ PRACY PRAWNIKA”

II PRELEKCJA: „ODKRYJ SWOJE MOCNE STRONY. ZARZĄDZAJ TYM, CO W TOBIE NAJLEPSZE !!”
 

O czym mówiliśmy m.in. ?

Jak formułować cele zawodowe abyśmy mieli wewnętrzną motywację ich realizacji ?

Jak ustalać priorytety ? Jak planować swoja pracę, swój dzień abyśmy byli naprawdę efektywni i usatysfakcjonowani ?

Z biznesowego punktu widzenia kancelaria jest firmą, która powinna być zarządzana w profesjonalny sposób, co gwarantuje jej przewagę konkurencyjną i dzięki czemu będzie mogła utrzymać obecnych i pozyskać nowych klientów. A co liczy się dla klientów kancelarii prawnych ?

….. Klienci przykładają największą wagę do relacji jaka się nawiąże, komunikacji, wykazanie przez prawnika chęci zrozumienia ich biznesu, umiejętności mediacyjnych, negocjacyjnych….

Jak rozpoznać swoje mocne strony i w oparciu o swój potencjał świadomie budować swoja karierę zawodową ?

13.10.2017, 15:06

G2A Arena Śniadania Biznesowe – PRELEKCJA; „JAK ZARZĄDZAĆ CZASEM I RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM? PARĘ SŁÓW O KAMIENIACH, ŻWIRZE, PIASKU I PEŁNYM SŁOIKU …..”

A oto krótka fotorelacja "Śniadań biznesowych z G2A Arena" dedykowanych przedsiębiorcom, przedstawicielom instytucji z otoczenia biznesu.....

DISC D3 żyje w biznesie i pomaga w zarządzaniu sobą w czasie i podległym zespołom :) 
Któremu stylowi jesteś najbliższy i co się z tym wiąże w kwestii Twojego zarządzania sobą w czasie ?
To Ty jesteś osobą, która świetnie planuje, rewelacyjnie ustala priorytety ale być może nie pozostawia rezerw czasowych i .......

A może Ty jesteś osobą, która dzieli swoje działania ze względu na atrakcyjność ..... a nie ważność ......

Być może charakteryzuje Cię zbyt duża szczegółowość w tworzeniu/analizowaniu planu co może skutkować.........

O tym i o wielu innych kwestiach było .....
podczas prelekcji Sabiny Kamińskiej certyfikowanego konsultanta metodologii D3 na Śniadaniu Biznesowym w G2A

28.06.2017, 10:46

Warsztaty z Efektywności Menedżerskiej

Zgrany Zespół w akcji podczas wyjątkowych warsztatów z „Efektywności Menedżerskiej” z elementami procesu Team Building -u dla Dyrektorów Oddziałów firmy w sektorze bankowym. Wyzwanie ale i przyjemność !!! Praca Zespołowa nastawiona na wyniki i relacje !!! Na co dzień, w trakcie intensywnej pracy i osiągania ambitnych celów pozostaje mało czasu na rozmowę – jaki Zespół tworzymy ? Każdy z nas jest inny i to jest naszą siłą !!! Budowanie zdrowych zespołów w oparciu o wzmacnianie naturalnych predyspozycji – to jest nasza PRACA i PASJA !!

22.06.2017, 14:39

Konferencja „Mediacje – szanse i bariery

DISC żyje ???? i ma swoje zastosowanie w biznesie !!! pomaga „budować mosty zamiast murów” czyli skutecznie się komunikować, dając przestrzeń do tego, że możemy dobierać różnie argumenty w rozmowie i mimo wszystko znaleźć rozwiązanie, przejść do działania i budować relację opartą na zaufaniu w dalszej kooperacji. Daje możliwość wygenerowania nowych, kreatywnych rozwiązań. Dobrze rozwiązany konflikt to wygrana dwóch stron – a o to przecież chodzi!!! – I właśnie, m.in. o tym był wykład Sabiny Kamińskiej – Coacha ICF, trenera biznesu, podczas konferencji  „Mediacje – szanse i bariery”, która  odbyła się 19.05.2017 r, przy okazji otwarcia Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie.